Golf

Stockholm Snipers golfsektion bildades formellt under hösten 2015 men det är nu när den nya säsongen startar vi hoppas få rejäl fart på verksamheten. Tanken är inte att ersätta medlemskap i traditionella golfklubbar utan mer att fungera som ett komplement.

Det är vi medlemmar som själva formar Stockholm Snipers Golfsektion och det finns egentligen inga gränser för vad vi kan göra. Det är fritt fram för alla att komma med förslag på aktiviteter och också att hjälpa till att genomföra dem. Några idéer som kommit fram hittills är:

  • Hitta spelsällskap

  • Delta i HBTQ-tävlingar

  • Arrangera HBTQ-tävlingar

  • Arrangera nybörjarträningar/prova på träffar

  • Åka på golfresor

  • Förhandla fram rabatter på medlemsskap