E-Sport

Stockholm Snipers har precis i april 2016 startat upp en E-Sportsektion. Mer information kommer inom kort.