Volleyboll

Volleybollsektionen inom Stockholm Snipers IF är ny sedan 2014 men verksamheten har funnits sedan början av 1990-talet. Den har tidigare bedrivits i Lambda IF:s (RFSL Stockholm) regi men i samband med att vi börjat fundera på att delta i nationellt seriespel har den mer tävlingsinriktade delen av verksamheten flyttats över till Stockholm Snipers IF.